Bronzina Mancal Hyundai Hr Kia Bongo K2500 L200 Hpe 2.5 0,25